Programma

We zijn verheugd om voor deze 10e editie een nog diverser en rijker aanbod te kunnen presenteren.  

Van 9h tot 10.15h kan u genieten van het toneelstuk ‘het gewonnen kind’ of kan u een vraaggesprek met Sihame el kaouakibi (Let’s Go Ruban) volgen.

Van 10.30h tot 12.15h kan u zich inschrijven voor 2 van de 21 workshops (telkens 45’min)

Daarna kan u nog napraten in de inkomhal op het gelijkvloers. 

Hieronder stellen de sprekers  en organisaties zichzelf even voor. 

Sihame El Kaouakibi, oprichtster van Let's Go Urban (plenair)
Sihame El Kaouakibi is sociaal onderneemster, politica maar bovenal bezielster van Let’s Go Urban. Dit alom geprezen Antwerpse dansproject ontstond in 2009 en is sinds dien uitgegroeid tot een organisatie die via empowerment, education en employment de ‘urban youth’ wil laten groeien in zelfvertrouwen en ondernemingszin. Met de LGU Academy bereiken de bezielers wekelijks duizenden jongeren en geven hen de kennis en de skills mee om stevig te staan in een veeleisende samenleving. Dit initiatief ondersteunt mee een warme, inclusieve samenleving waar iedereen gezien wordt in zijn krachten en niet vroegtijdig veroordeeld wordt vanwege zijn roots.
Gesprek tussen Sihame El Kaouakibi & Beno Schraepen
Theatervoorstelling: Het gewonnen kind (plenair)
Nicolas Verlinden, een jongeman met autisme, zet een opmerkelijk verhaal op het podium: dat van zijn eigen leven. Met 'Het Gewonnen Kind' doet Nicolas een oprechte oproep om mensen met een beperking te aanvaarden zoals ze zijn.

In 'Het Gewonnen kind' gaan Jan en zijn zoon Klaas op zoek naar een leuke hobby die ze samen kunnen uitoefenen. Jan gaat namelijk met pensioen en wil meer tijd maken voor zijn zoon Klaas. Die heeft hij vanwege zijn werk nauwelijks zien opgroeien. Klaas vreest dan weer dat zijn vader in een zwart gat gaat vallen, nu hij geen bezigheid meer heeft.

Ze proberen allerlei dingen uit. Zo gaan ze onder meer aan de slag als verzorgers in het Vissen Revalidatiecentrum in Blankenberge. Maar Jan heeft niet echt het juiste figuur om een platvis opnieuw te leren zwemmen. En Klaas is zo verzot op sushi, dat hij geen onderscheid maakt tussen visjes op een bord of in een aquarium.

Via het Vissen Revalidatiecentrum ontdekken ze wel een gemeenschappelijke passie: onderwaterwielrennen! Klaas kan in de sprint als geen ander een explosieve versnelling plaatsen. En dankzij Jan zijn aerodynamische kont, blijft Klaas tot het laatste moment uit de wind! Maar dan neemt hun verhaal plots een verrassende wending ...
Van : wil jij met mij spelen?
Tot : wil jij eens op de koffie komen?

Hoe een aantal persoonlijke verhalen en een goede samenwerking met Het Raster een fijne vrijwilligerswerking, Auti-Maatje, tot stand hebben gebracht.
Veel kinderen, jongeren maar ook volwassenen met autisme ervaren moeilijkheden bij het invullen van hun vrije tijd. Veel mensen met autisme vinden minder vlot aansluiting in groepen en hebben meer baat bij één-op-één activiteiten en daar trachten wij met onze vrijwilligers aan tegemoet te komen. Hierdoor worden buitenactiviteiten laagdrempeliger gemaakt en krijgen ouders en mantelzorgers wat extra ademruimte of wat extra tijd voor de brussen.
Hoe?
Door in samenspraak leuke vrijetijdsactiviteiten te gaan doen zoals samen gaan zwemmen, wandelen, fietsen, iets gaan bezoeken, iets gaan drinken, koken, knutselen enz.
sprekers: chantal Vandenbroeck en Marie-Christine Van Rooy
Bednet, Synchroon Internetonderwijs
Je bent ziek, je mag niet naar school, toch wil je leren, mensen ontmoeten, deelnemen, uit het isolement, erbij horen.
Ervaar de mogelijkheden van Synchroon Internetonderwijs voor langdurig of chronisch zieke kinderen tijdens deze interactieve doe-sessie.
Spreker: Bjorn Wijffels
in goed gezelschap met vzw de kompanie
Annelies Beugnies is oud-studente van AP en heeft de theorie vanop de schoolbanken direct omgezet in een ambitieus project. Ze richtte mee "de kompanie" op, een inclusief creatief atelier waar personen met een licht tot matige (verstandelijke ) beperking en of motorische of sensoriële beperking kunnen aan deelnemen. samen met een aantal jongeren komt ze hun inclusieve werking voorstellen.
spreker: Annelies Beugnies & jongeren
Ik ga op vakantie en ik neem mee… iedereen!
Hannibal biedt vakanties aan voor kinderen, tieners en jongeren mét en zonder een beperking. Ze focussen niet op de handicap of de beperking maar juist op de ondersteuningsnoden van de deelnemers en hoe deze door deelnemers én vrijwilligers kan ondervangen worden. Hoe dit ‘atypische’ vakantieaanbod ontstaan is en er nu concreet uitziet wordt tijdens de workshop op een interactieve manier uit de doeken gedaan.
Spreker: Nathalie Vandenbroeck
Ga jij graag vreemd?
Karavaan is een vrijwilligersorganisatie die o.a. gekend is voor het opleiden van avontuurlijke reisbegeleiders. En nu dus ook voor het opleiden van de inclusieve reisbegeleider! In deze workshop kom je te weten hoe je met een inclusieve groep kan genieten van wereldse wonderen in o.a. Jordanië en Thailand.
Spreker: Leen Vannut
Word wat je wil!
Ellen, 18 jaar, heeft het syndroom van down en wil kinderverzorgster worden. Dat kan niet, denkt de gemiddelde Vlaming. Dat kan wel, zegt Konekt. Deze organisatie biedt o.a. vormingen aan personen met een ondersteuningsnood om zo hun dromen en verlangens te kunnen najagen.
Spreker: Tim Maenhout
Kom binnen en zet u
Mok vzw is een hippe koffie- en soepbar in het centrum van Beervelde waar je wordt bediend door mensen met een ondersteuningsnood. MOK staat voor Mensen Ondersteunen en Krachtgericht werken en is het resultaat van twee jonge hulpverleners die vonden dat mensen ondersteunen ook anders kan. De uitbaters vertellen je graag hoe een mooi idee langzaam werkelijkheid geworden is en wat dit betekent voor het leven van de bewoners en medewerkers.
Spreker: Thomas Van Hoorick & een bewoner
Zorg te koop!
Binnen de sector Personen met een Handicap wordt de persoonsvolgende financiering de maatstaf. Mensen met een handicap moeten hun zorg gaan inkopen bij zorgaanbieders en zich dus niet meer beperken tot het aanbod van één voorziening. Dit zorgt voor meer zelfbepaling maar ook veel onduidelijkheid en vragen. Zoom vzw is een bijstandsorganisatie die Personen met een handicap en hun netwerk ondersteunt in de praktische organisatie en hen wegwijs maakt in het ruime aanbod van die ondersteuning.
Spreker: Bert Goosens
Pas op of ik ga mijn 'brus' halen!
Saskia is de zus van Geoffrey, een goedlachse jongeman en tevens een jongen met een meervoudige handicap. Saskia brengt haar persoonlijke verhaal vanuit het standpunt van de context rond de cliënt, meer bepaald de broers en zussen ('brussen'). Want hulpverlening vergeet soms dat ook de brussen waardevolle kennis en kunde hebben waar de cliënt wel bij vaart. Kortom, een warm pleidooi voor de herwaardering van de brus.
Sprekers: Saskia Peeters & Geoffrey Peeters
samen sterker
“TopiX is een samenwerking van 6 organisaties voor personen met een beperking in de regio Antwerpen-Lier-Mechelen. TopiX wil kwaliteitsvolle ondersteuning bieden op maat: psychosociale begeleiding, dag - en woon ondersteuning, individueel of samen met anderen, af en toe of voortdurend enz...
TopiX vindt dat personen met een beperking deel uitmaken van de samenleving en ondersteunen daar graag bij. TopiX gelooft dat je door samen te werken van elkaar kan leren en meer mogelijkheden kan aanreiken en kansen creëren.
Sprekers : Marianne Teugels en Natacha Glautier
het inclusieverhaal van Tane
Ik ben Tane. Ik ben 19 jaar, ben de oudste van vier kinderen, zit in het 7de jaar kantoor en heb downsyndroom. In de workshop zal ik mezelf voorstellen met behulp van een powerpoint. Ik vertel over mezelf, mijn keuze (en de keuze van mijn ouders) voor inclusie, de zoektocht naar een school en mijn plannen voor de toekomst.
Amina is mijn persoonlijke assistent. Zij zal vertellen over wat zij allemaal doet om mij te ondersteunen.
Sprekers: Tane en zijn zus
Inclusie, alles wat je altijd al had willen weten en nooit durfde vragen
In deze workshop vertrekt Christ’l vanuit het levensverhaal van haar dochter ( met haar toestemming natuurlijk). Ze schetst de voordelen en barrières van een inclusief leven. Inclusief denken, school, vrije tijd, vroeger, later en nu komen aan bod. Alle vragen kunnen, alle opmerkingen zijn welkom.
Sprekers: Christ'l Baert
Mag ik meespelen?
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zet de laatste jaren voluit in op inclusieve speelpleinwerkingen. Zo willen ze er voor zorgen dat alle kinderen – met of zonder beperking - een leuke vakantie kunnen beleven. In deze workshop krijg je uitleg over het project en krijg je tips en tricks mee om aan inclusie te werken binnen de eigen vrijetijdsbeleving.
Spreker: Pieter Verbanck
Ondersteuner
Sofie is naast mama van Tane (een jongen met het syndroom van Down) ook ondersteuner in het onderwijs. ze deelt graag met haar eigen voorkennis de geneugten en knelpunten van dit beroep en kijkt graag vooruit naar de uitdagingen die hier nog liggen om inclusief onderwijs optimaal te ondersteunen.
“Hoe vind ik mijn plaats in de klas"
In deze workshop wordt er via mind-mapping een swot-analyse gemaakt, waarin de sterke punten van elke leerling naar boven komen, met elkaar verbonden worden en elkaar kunnen aanvullen.
Bv : Sien zit in een rolstoel & Pien heeft rugklachten, waardoor die zware boekentas dragen een ganse klus is. Maar Sien heeft dan weer een extra schoot, die die boekentas van Pien kan dragen. In ruil kan Pien dan weer iets doen waar Sien dan weer minder goed in is, door haar handicap.
Via deze methodiek wordt er in dialoog op zoek gegaan naar de achterliggende visie en wat de impact kan zijn op zo’n groep.
Children are Composers
Met onze creatieve, speelse en toegankelijke muziekmethodiek “Children are Composers” geven wij jonge kinderen, met of zonder beperking, de kans om hun verhaal op muzikale wijze te vertellen. Wij vertrekken vanuit het kind en geven hen vervolgens handvaten om daarmee aan de slag te gaan en te creëren.
Wij werken individueel als met groepen. Wij zijn actief in scholen, muziekorganisaties als alternatieven. Onze bereik is momenteel Vlaanderen, Nederland, Jordanië, Kenia, Suriname en Mexico. We werken dus zowel sociaal- als cultuuroverschrijdend.
Samen met ouders op pad
Steunpunt voor Inclusie is een project van vzw Ouders voor Inclusie een vereniging van en voor ouders van een kind met een beperking. Samen met ouders gaan de Steunpuntmedewerkers letterlijk op pad om de drempels en barrières die ouders tegenkomen weg te werken in de realisatie van inclusie(f onderwijs). Wat zijn dan de voornaamste drempels? En hoe worden deze in partnerschap met ouders aangepakt? Samen met een ouder licht het Steunpunt aan de hand van een praktijkvoorbeeld hun werking toe.
Spreker: Steunpuntmedewerker & ouder
Buurtgerichte zorg kan niet zonder zorggerichte buren’
Daarom stimuleert zorgzame straten burgers tot het versterken van wederzijdse steun. Zorgzame straten is rotsvast overtuigd dat buren elkaar willen helpen. Maar dat gaat niet vanzelf. Er is de kloof tussen vraagverlegenheid (niet durven te vragen) en hulpverlegenheid ( niet weten hoe). Deze kloof wil zorgzame straten overbruggen door te investeren in een zorgzame houding tussen buren. Dit zo nabij mogelijk: de eigen straat, de kleine buurt. Alle buren worden daarin betrokken. Zo werkt zorgzame straten inclusief en overstijgt het idee van de sterke komt op voor de zwakke. Zo streeft zorgzame straten naar wederkerigheid in de hulpverlening. Zorgzame straten bewaakt de daagkracht van de buren. Vandaar het inclusief samenwerken met de zorgvoorzieningen zoals de thuiszorg, WZC en LDC. Deze zijn zorgsteunpunten inde buurt.
Pasvorm: (On)gewoon mezelf!
Theateracademie is één van de uitgangspunten van Pasform om te bouwen aan een inclusieve samenleving. Mensen met een verstandelijke beperking hebben als ervaringsdeskundige een actieve rol.
De acteurs van Theater Pasform maakten de productie “(on)gewoon mezelf” en vertellen en tonen wat inclusie voor hen betekent. Ze maakten een lied en een videoclip.
Spreker: Ann-Eline Van Rompuy, educatief medewerker Pasform en regisseur (on)gewoon mezelf, samen met een acteur.
Inclusieve vrije tijd bij Yieha!
Een sterke ploeg van enthousiaste vrijwilligers organiseert heel
het jaar door activiteiten waar kinderen en jongeren (5-18j) met én zonder beperking kunnen aan deelnemen. Deze unieke mix maakt onze activiteiten zo bijzonder. Aangepaste ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt binnen onze groep.
Sinds september 2019 hebben wij een nieuwe partner gevonden in Fiola vzw. Zij nemen sinds heden de coördinatie van onze dagelijkse werking op zich. Net zoals Yieha, wilt Fiola mee helpen bouwen aan een inclusieve wereld. In 2019 organiseerde Fiola voor de eerste keer een inclusief Halloweenkamp in samenwerking met de stad Ninove. Meer weten? kom maar af!
Netwerk Ondersteuners Antwerpen
Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA, is een ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewone onderwijs. Het multidisciplinaire team gaat samen met de scholen regulier onderwijs aan de slag om de leerling, de leerkrachten en de schoolteams te ondersteunen op het pad naar inclusie. benieuwd hoe ze dat concreet aanpakken? schrijf je in voor deze workshop!
spreker: Sabrina Lemmens

Inschrijven doet u via de limesurvey onder ‘inschrijvingen’